A pszichológia és a jóga-pszichológia

A pszichológia, mint tudomány, és ezen belül, mint orvostudomány elsőrendű célja a gyógyítás. Az, hogy mit gyógyít az még saját maga számára is kérdéses. Ahhoz, hogy a pszichológiát lélekgyógyászatként határozzuk meg, elsőrendű fontosságú a „lélek” fogalmának meghatározása, ami a pszichológia tudomány számára nem könnyű feladat. A „lélek” csak tudományos megfigyelésen alapuló megközelítése szinte lehetetlen.

A gyakorlati pszichológia vállalása, hogy az átlagból kibillent viselkedésű egyént igyekszik „meggyógyítani” és az átlagba visszailleszteni. Ebből következik, hogy a foglalkozása tárgyát képező embert, beteg embernek kell tekintse. „Nem beteg emberek” nem képezik a pszichológia praxisának tárgyát. Ennek a megközelítésnek az eredménye, hogy a pszichológia mélyen elemezte és ismeri az átlagba nem illeszkedő „beteg” viselkedésmintákat és sokkal kevesebb figyelmet szentelt a „normális” embernek. Ezen túlmenően is nyitott kérdés, hogy mit tekintünk normálisnak, mit tekintünk átlagnak, és mi az a határ, ahol egy addig beteg embert, gyógyultnak lehet nyilvánítani.

A szellemi tanok (jelen esetben a jóga) pszichológiaként való értelmezése egy aránylag „modern” megközelítés. Tény, hogy a szellemi tanok rendszerei használhatóak pszichológiai elemzésre.
A pszichológia tudományához viszonyítva, nagy különbség, hogy a szellemi tanokat semmi sem kényszeríti arra, hogy a tanulmányozása tárgyát képező EMBERT, beteg embernek tekintse.
A rendszerek célja, hogy az átlagos, „normális” embereket hozzásegítse, hogy meghaladják állapotukat. A megközelítés eredménye, hogy bár rámutat és feltár viselkedési (és működési) diszharmóniákat, mégsem ez az elsőrendű célja. Lényegesebb és emelkedettebb célja, hogy rámutasson az emberben rejlő lehetőségekre, latens értékekre, potenciális tehetségekre, képességekre, stb. Célja, hogy az ember tudatába hozza saját magasabb rendű minőségeit, így hozzásegítve, hogy a normális, átlagos ember átlagon felülivé váljon.

Talán itt rejlik a szellemi tanítások (ezen belül a jóga) egyik legnagyobb értéke. Vállalja, hogy teljes értékű, jó képességű emberek számára olyan távlati irányvonalakat vázoljon fel, amelyek mentén a plafonállódás elkerülhető és a jó irányú kibontakozás (fejlődés) megvalósítható. Ezek a tudattágító tanok nagyon sokrétűek és igyekeznek felölelni az összes rezonanciasíkot.

Összefoglaló: A pszichológia tudománya átlagon aluli, beteg embereket igyekszik átlagos, nem beteg, normális emberré tenni. A szellemi tanok (és ezen belül a jóga) pszichológiája nem beteg, normális embereket igyekszik átlagot meghaladó emberi minőséghez hozzásegíteni. (…folyt.)