Jóga és keleti szellemi tanok

Az elméleti tanítás
A keleti szellemi irányzatok mindegyike használ jóga gyakorlatokat.
Kijelenthetjük: A jóga gyakorlatrendszerei egyetemes értékeket képviselnek.
Az indiai gyökerű, keletről érkező tanok, legyenek azok létszemléletek, filozófiák, vallások vagy bármi más, két nagy ősi forrásból származnak és táplálkoznak. Az egyik a védikus tudás a másik a buddhista tan. Az Indián kívülről érkező keleti szemléletek is ezekre a gyökerekre vezethetőek vissza.
A régebbi (2-3 ezer éves): kínai, közép ázsiai, sámánikus (táltos) irányzatok és a természetközeli vallásokból fakadó tanok mind védikus gyökerekkel rendelkeznek (a magyar ős tudás-vallás népies hagyományaiban is jól felismerhetőek).
Az újabb (1-2 ezer éves): kínai, tibeti (lámaizmus), japán (bushidó, zen) és más vonulatok egyértelműen buddhista gyökerekkel rendelkeznek.

A keleti szemléletek főleg a népvándorlással és a keletet gyarmatosító nemzetek közreműködésével jutottak nyugatra. A folyamat már Nagy Sándor keleti hódításaival és a közép ázsiai vándor népek Európába érkezésével megkezdődött. Folytatódott a gyarmatok egzotikumát Európába áthozó folyamattal.
Az utóbbi évszázadban, évtizedekben jelennek meg a keletről érkezett tanítók, vallási képviselők.

A fehér ember kultúrkörében a keleti tanítások, fordítások, értelmezések meglehetősen kevertek, szinte átláthatatlanul összekuszálódtak. (Teljesen megszokott, akár egy újnak számító XX. sz. végi fordításban is, hogy a fordító védikus szemlélettel értelmez egy buddhista szöveget. Ami igen ellentmondásos végeredményt szül.)

Az elmúlt időszakban a modern pszichológia bőven ihletődött a keleti tanokból (a gyökereknél a Freud-féle ego-selbst gondolkodásmód védikus ihletettségű, a gyökereknél a Jung-féle kollektív tudatalatti, archetípusok, mandalák gondolkodásmód buddhista ihletettségű). A pszichológia a keleti egyetemes tudás egy-egy szeletét sikerrel alkalmazta és saját felfedezéseként tette ismertté nyugaton.

A Jóga Tan Ma jógaiskola első két tanévének elméleti anyaga egy egységes és komplex rendszert nyújt, ami olyan „gerincet” képez, amihez nagyon sok irányból érkező információt lehet beiktatni.

Néhány példa: Az ASANA-k, a jógagyakorlatok mélyebb szinten erőteljesen hatnak az egyéni erőközpontokra a CSAKRAkra. A CSAKRA rendszer ismerete az indiai, védikus létszemléletek (dharsana) jóga hagyományaiból erednek. A „lélek” szintjéhez köthető értelmezések szintén védikus gyökerűek. A CSAKRAk működésének értelmezése a hangulatok, lelkiállapotok, érzelmek szintjén a pszichológia érdeme. A CSAKRAk működésének értelmezése az előítéletek, csőlátás, szemléletek, tudatműködés szintjén a buddhista hagyományok tanrendszereiben gyökerezik. A CSAKRA rendszer működésének értelmezése a fizikai test működése szintjén, a mai modern orvostudomány megfigyeléseire támaszkodik. A kifinomult testben lévő CSAKRA rendszer megfeleltethető a fizikai testben lévő endokrin rendszer belső elválasztású mirigyeinek, amik különböző testnedveket, hormonokat választanak ki és egyértelműen meghatározzák a fizikai test állapotát és a belső közérzetet.
Ezen a pontokon (CSAKRÁK) lehet a modern orvostudományt, a természetgyógyászat „lágy” módszereit, a pszichológia „lélek”gyógyászatát és a szellemi hagyományok tudását egységben értelmezni.

Egy konkrét példa (igen egyszerűsítve, a teljesség igénye nélkül): a köldök tájékára kivetülő hármas erőközpont, a MANIPURA CSAKRA felelős a hasnyálmirigy működéséért. Amennyiben az erőközpont gyenge, a szerv működés gyenge: az inzulintermelés csökken, megjelenik a cukorbetegség. Felelős az emésztőnedvek kiválasztásáért. Amennyiben gyenge, „renyhül” az emésztés, megjelenik az elhízás. Amennyiben erős, de görcsös, megjelenik a gyomorfekély, és ha erős és frusztrált, megjelenik a gyomorideg. Amennyiben túlműködik, megjelenik a hiperaktivitás és az önemésztő aszottság. stb. Mindezek az orvostudomány és a jógahagyomány párhuzamai.
Amennyiben a MANIPURA gyenge, megjelenik a kisebbrendűségi komplexus, akár a depresszió. Amennyiben túlfokozott, megjelenik az állandóan versenyző, önmagát hajszoló, aki kiég.  Amennyiben erős és frusztrált, megjelenik a felszínen nagyzoló, belülről szorongó „szájhős”. Amennyiben erős és görcsös megjelenik a konok dogmatikusság, stb.
Mindezek a pszichológia és a jógahagyomány párhuzamai.
Amennyiben a MANIPURA gyenge megjelenik a készséghiány, érdektelenség, tunyaság, a jövőre való tervezés képtelensége. Amennyiben túl erős megjelenik a diktatórikus személyiség, az uralkodásra való hajlam és a beilleszkedésre való képtelenség. stb.
Mindezek a tudat működés a és a jógahagyomány párhuzamai.
Valahogy igy…………