Jóga és vallások

A XX. Század modern, fehér ember alkotta civilizációjára jellemző a vallási struktúrák folyamatos térvesztése.

A tendencia ma is tart, és az egyházak (vallások) nehezen találják meg az utat és a nyelvezetet, amivel megszólíthatnák a modern embert. A modern ember Magassabbrendűhöz kötődő igénye megmaradt és általában magányos kereséssé alakult. A jóga nem vallás! A jóga eszköztárát nagyon sok vallás használja (rituális testtartások, közös éneklések, szövegismétlések, szent szövegek értelmezése és egyebek). A jóga gondolkodásrendszere lehetőséget nyújt különböző vallások gondolatainak összehasonlítására anélkül, hogy törekedne valamelyiket előtérbe helyezni.

A jóga nem vallás! Ezért nincs térítési kényszere, nem óhajt mindenáron rábeszélni valamire, nem kell kiszorítósdit játsszon.

A jóga nem vallás! Bármilyen vallási beállítódottságú (akár ateista) ember gyakorolhatja és a gondolatvilágából ihletődhet.

A jóga nem vallás, de olyan kérdésekkel foglalkozik, amik az ember szellemi lényegét keresik: ember és Magasabbrendű viszonya, Teremtő és teremtmény viszonya, az ember helye a világban, mi is a világ, az ember pszichés működése, a tudat működése és a mindennapok, lélek és lelkiállapotok, gondolkodásmód és egyebek.