Önmagunk megfigyelésének a szükségszerűsége

A jóga hagyomány kijelenti, hogy a különböző testtartások (ASANAk) a rezonancia állapot felléptével, energiával töltik fel lényünk különböző erőközpontjait (CHAKRAk). Gyakorlás által az erőközpontok energiával való telítettsége változik (egymáshoz viszonyított telítettségük is változik), ezáltal változásokat idéznek elő energetikai felépítésünkben. A megtörtént VÁLTozások kihatnak egész lényünkre (különböző burkainkra).

A kifinomult struktúráink és az érzékelt (tudatosított) megnyilvánuló képességeink úgy viszonyulnak egymáshoz, mint egy diapozitív és annak a vászonra kivetített képe. (Ha a diapozitívon változtatunk a vászonra kivetülő képe elkerülhetetlen módon változni fog.) Ha a kifinomult energetikai felépítésünkön változtatunk, elkerülhetetlen módon változások történnek lényünkben és különböző megnyilvánulási módjainkban.

Egy tudatosan megfigyelt és felismert rendszert egy tudatos, megfelelően kiválasztott ráhatás (gyakorlás) megváltoztat. Az új minőség magasabb rendű lesz. Az energetikai felépítésünk jó irányba való változása egy új, magasabb minőségű létezési módot eredményez, kihat fizikai testünkre, egészségünkre, érzelmeinkre, lelkiállapotunkra, megnyilvánulási képességeinkre, gondolkodásmódunkra, tudatállapotunkra, egész lényünkre. (…folyt.)